ndxg.net
当前位置:首页 >> 125x72x47的简便计算方法 >>

125x72x47的简便计算方法

125*72*47简便运算?简便运算步骤过程 =125*8*9*47 =1000*9*47 =9000*47 =9000*40+9000*7 =360000+63000 =423000 奉上解答

125×72×4用简便方法计算。如100、1000等。125×72×4 =125×4×72 =500×72 =500×2×36 =1000×36 =36000

125X72的简便运算。=125乘以8乘以9=1000乘以9=9000

125x72x7的简便运算是什么什么原式 =125x(8x9)x7 =(125x8)x(9x7)=1000x63 =63000

用简便方法计算四年级l25x72十47这个题的简便计算方法是利用特殊等式,125×8=1000来简便计算。因为72里面还有因子8,所以可以利用这个特殊等式来进行简便计算。125×

125×72的简便计算125×72的简便计算 解: 125×72 原式=125×8×9 =1000×9 =9000

五年级上册数学简便计算30道题及答案1,再利用乘法结合律使得运算简便。0.72×10.1 =0.72×(10+0.1)=0.72×10+0.72×0.1 =7.2+0.072 =7.272

720×53 470x72的简便计算720x5+470x72 =72*50+470*75 =(50+470)*75 =520*75 =39000

急!急!急!小学四年级下册数学口算题12×2×5= 120 480÷80= 6 16×5= 80 27×3= 81 90÷15= 6 48÷4=12 640÷16=40 39÷3= 13 24×20= 480 32

36.72÷4.25×6.6简便运算用简便方法计算下面各题 1、89+124+11+26+48 2、875-147-23 3.25×125×40×8 4、147×8+8×53 5、125×64 6、0.

5213.net | beabigtree.com | qyhf.net | qyhf.net | lstd.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ndxg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com